Centrum Medyczne

Chorobowe w ciąży

Jesteś w ciąży i lekarz skierował Cię na zwolnienie lekarskie? Chciałabyś wiedzieć, w jakiej wysokości należy Ci się zasiłek chorobowy i jak długo możesz go otrzymywać? Czy ZUS może Cię w tym czasie skontrolować? Przeczytaj, co powinnaś wiedzieć o chorobowym w ciąży.

Ciąża to wyjątkowy stan, dlatego prawodawca zadbał, aby kobiety ciężarne objęte były szczególną ochroną. Zasiłek chorobowy przysługujący ciężarnym również podlega nieco innym zasadom. Ciężarne nie dość, że mogą liczyć na wyższy zasiłek niż pozostali chorzy, to jeszcze okres pobierania zasiłku jest w ich przypadku o 1/3 dłuższy niż normalnie.

Zwolnienie lekarskie jest wydawane przez lekarza, w przypadku choroby powodującej niezdolność do pracy. W czasie ciąży zwolnienia lekarskie są oznaczane kodem literowym B. To oznaczenie jest sygnałem dla pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że zasiłek należy wypłacić w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, nawet przez 270 dni.

Kto może skorzystać z zasiłku chorobowego

Z zasiłku chorobowego mogą skorzystać te osoby, które odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe. Sytuacja nieco różni się w przypadku pracowników, osób wykonujących umowę zlecenie czy przedsiębiorców. Za pracowników pracodawca odprowadza obowiązkową składkę chorobową i zasiłek chorobowy przysługuje im po 30 dniach tzw. okresu wyczekiwania, czyli nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Osoby wykonujące umowy zlecenia, czy przedsiębiorcy muszą dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i w ich przypadku okres wyczekiwania wynosi 90 dni. Do okresu wyczekiwania wlicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia, jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni. Okres wyczekiwania nie obowiązuje ciężarnych, które są absolwentkami szkół wyższych i zostały objęte ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia również ciężarnym, które są ubezpieczone obowiązkowo (pracownice) i mają co najmniej 10-letni okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania nie dotyczy także ciężarnych będących posłankami lub senatorami lub tych, których okres niezdolności został spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Jeśli ciężarna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni, w ciągu roku kalendarzowego przysługuje jej prawo do wynagrodzenia na podstawie Kodeksu pracy, wypłacanego przez pracodawcę z jego środków. Zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje więc dopiero od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku i okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy wypłacany kobietom w ciąży wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest średnie wynagrodzenie z 12 ostatnich miesięcy. Kobiety ciężarne mogą pobierać zasiłek chorobowy nawet przez 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Urlop macierzyński przed urodzeniem dziecka

Przyszła matka już przed porodem może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego. Część urlopu macierzyńskiego wykorzystana przed porodem, nie może być dłuższa niż 6 tygodni. Po porodzie przysługuje urlop niewykorzystany wcześniej. Dokumentem uprawniającym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, jeszcze przed porodem jest zaświadczenie od lekarza o przewidywanej dacie porodu.

Kontrola chorej w czasie ciąży

Ciężarna, jak każdy chory, przebywający na zasiłku chorobowym, może zostać skontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład może sprawdzić, w jaki sposób ciężarna wykorzystuje zwolnienie lekarskie, tzn. czy stosuje się do zaleceń lekarskich, czy nie wykonuje pracy zarobkowej lub innych czynności, które mogłyby okres choroby wydłużyć. Ten rodzaj kontroli odbywa się w miejscu pracy, miejscu zamieszkania chorej lub w innym miejscu, który został przez ciężarną wskazany lekarzowi w zwolnieniu lekarskim. Kontrolę może również wykonać pracodawca, jeśli zatrudnia powyżej 20 osób. Jeśli kontrolujący stwierdzi, że chora, która korzystała ze zwolnienia lekarskiego wykonywała pracę zarobkową lub wykorzystywała to zwolnienie niezgodnie z jego celem, może zostać pozbawiona zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy, wskazany w orzeczeniu lekarskim.

Drugi rodzaj kontroli zwolnień lekarskich to kontrola zasadności wystawiania zwolnienia przez lekarza. Ten rodzaj kontroli przeprowadza lekarz orzecznik ZUS. Chora jest wzywana do stawienia się u lekarza orzecznika w konkretnym terminie, z kompletem dokumentacji medycznej. Lekarz bada dokumentację medyczną, sprawdza również, czy choroba nadal trwa. Może skierować pacjentkę na dodatkowe badania. Jeśli lekarz uzna, że nie ma powodu do zwolnienia, może skrócić czas zwolnienia lekarskiego. W tym przypadku pracownica ma obowiązek następnego dnia zgłosić się do pracy.

Więcej informacji o zasiłkach chorobowych można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.